Categories

มนต์::[แปะงาน]งานดนตรี2/8[2]

posted on 14 Feb 2011 19:35 by somonthebestoffriend in WORK
จดวันที่14/2/54 *ผิดตรงไหนบอกด้วยนะ
--------------------------------------------------- 

1.3 ช่วงสมัยรัฐนิยม การเมืองไทยหลังพ.ศ.2475

รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยเหมือนชาติตะวันตก

รวมทั้งต้องการปลูกฝังให้คนไทยมีความคิดแบบชาตินิยม

จึงพยายามกำหนดวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยยึดถือ ซึ่งแนวความคิดนี้

มีความชัดเจนมากในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลย์สงคราม

ทำให้เกิดแนวเพลงปลุกใจขึ้น เช่น เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เราสู้

อยุธยาเมืองเก่า เลือดสุพรรณ

 

1.4 ช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

สถานการณ์บ้านเมืองขณะนั้นมีความแตกแยกทางความคิดอย่างหนัก

มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์

และการต่อต้านลัทธิทุนนิยมตะวันตกประกอบกับบ้านเมือง

ต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย ทำให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจ

ในการผลิตผลงานเพื่อสังคมขึ้น ทำให้เกิดแนวเพลงเพื่อชีวิต

ศิลปินในช่วงนั้น เช่น คาราวาน แฮมเมอร์ คาราบาว เป็นต้น

 

2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับงานดนตรี

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับงานดนตรีได้ส่งผล

ให้งานดนตรีมีการพัฒนาทั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี

เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง และการปรับปรุงรูปแบบดนตรี

จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-การนำเทคโนโลยีมาใช้กับดนตรีเริ่มต้นเมื่อ นายโทมัส อาวาเอดิสัน

ได้ประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับให้บันทึกเสียงดนตรีขึ้น

ชื่อว่า ‘ เครื่องบันทึกเสียงเอดิสันโฟโนกราฟ ’ แต่คุณภาพยังไม่ดีนัก

แต่ก็สร้างความมหัศจรรย์กับคนทั่วไปและยังเป็นการเริ่มต้น

การพัฒนาระบบเสียงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงลงใน

กระบอกเสียงไขขี้ผึ้งการบันทึกเสียงลงจานเสียงหรือแผ่นเสียง

ซึ่งใช้เปิดกับเครื่องเล่นแกรมโมโฟน

สำหรับในประเทศเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

เผยแพร่งานดนตรีเพราะนับตั้งแต่มีการเปิดใช้ไฟฟ้าครั้งแรกในพระนครปี2427

โดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี(เจิม แสงชูโต)ได้มอบหมายให้

ครูฝึกทหารชาวอิตาลี่ไปซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษ

เมื่อมีไฟฟ้าใช้เรียบร้อยแล้ว พระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรชัยยากร

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินจึงได้ทรงริเริ่มกระจายเสียง

จากวังบ้านดอกไม้เมื่อ 13 มกราคม 2456 โดยเริ่มแรกใช้เป็นการกระจายเสียง

ข่าวสารของทางการจากนั้นได้มีการพัฒนาขึ้น มีรายการบรรเลงดนตรี

ของวงต่างๆตามมา ทั้งวงดนตรีสากล วงดนตรีไทยสากล วงดนตรีไทย

ออกอากาศตามรายการที่จัดขึ้น ต่อมาได้พัฒนาไปสู่การเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จนก้าวสู่ระบบจานดาวเทียม.

 

edit @ 14 Feb 2011 19:43:57 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 19 Feb 2011 20:15:50 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 27 Feb 2011 16:19:52 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

Comment

Comment:

Tweet